Về nhóm tư vấn

Về nhóm tư vấn

Chúng tôi là những luật sư, chuyên gia tư vấn có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh và sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và quốc tế.

 

Đội ngũ cốt lõi của chúng tôi phối hợp với các cố vấn và chuyên gia tư vấn có kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc để cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho các khách hàng.