Tầm nhìn và mục tiêu

Tầm nhìn và mục tiêu

Tầm nhìn của chúng tôi:

IPAC sẽ cung cấp mạng lưới chuyên gia uy tín theo nhu cầu, góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức về SHTT trong xã hội và cung cấp các dịch vụ IP và thương mại hóa IP với chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

 

Mục tiêu của chúng tôi:

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu hóa chi phí và hiệu quả, theo các gói dịch vụ, với phương án thực hiện linh hoạt.

 

Giá trị của chúng tôi (Our value):

Đội ngũ chuyên gia tư vấn IPAC (IPAC consultants/lawyers)          

      

3E

Có kinh nghiệm (Experienced)

Đầy năng lượng (Energetic)

Nhiệt tình, tận tâm (Ethusiastic)

3P

Đam mê (Passionate)

Kiên định (Persistent)

Thực tế (Practical)

         

IPAC - Mạng lưới các dịch vụ IP xuyên biên giới - Giải pháp tối ưu chi phí và linh hoạt.

“Thế giới IP đang thay đổi, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, đón nhận và thích ứng linh hoạt với mọi thay đổi."