Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

IPAC luôn tôn trọng và cam kết giữ bảo mật thông tin của bạn

 

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi đăng ký/ gửi thông tin doanh nghiệp/cá nhân cho chúng tôi.

Khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận chính sách bảo mật này. Bạn nên đọc kỹ chính sách bảo mật để đảm bảo hiểu các thông tin mà bạn cung cấp trên trang web sẽ được sử dụng như thế nào. Chúng tôi đảm bảo giữ kín thông tin cá nhân/ doanh nghiệp nhận được từ trang web và chỉ dùng cho mục đích nội bộ và không chia sẻ với bất kỳ bên nào khác trừ trường hợp ghi rõ dưới đây (theo quy định của pháp luật). Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và thận trọng tối đa khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

THÔNG TIN CÁ NHÂN / CÔNG TY CỦA BẠN

Bằng cách nhận dữ liệu từ khách điền vào form đăng ký trên trang web, chúng tôi thu thập các thông tin của bạn như Họ tên/ Tên Công ty, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện Đăng ký gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu tư vấn của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc trao đổi với bạn về các dịch vụ, đối tác của chúng tôi hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Thông tin của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đối tác được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này.  

COOKIE

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Thông thường, thông qua cookie không thể thu thập được thông tin cá nhân, nhưng nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba.  

CÂU HỎI

 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form đăng ký tại mục Liên hệ.

Cảm ơn bạn đã đọc chính sách bảo mật website của chúng tôi