Về nhóm tư vấn

Về nhóm tư vấn

Chúng tôi là các luật sư và các chuyên gia tư vấn với kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu về sở hữu trí tuệ và tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế.