AWARDS & RECOGNITIONS

AWARDS & RECOGNITIONS

Chuyên gia của IPAC được xếp hạng bạc trong cả lĩnh vực xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, chuyên gia có sở trường đưa ra các lập luận thuyết phục về tính khác biệt của nhãn hiệu thông qua làm việc trực tiếp với các xét nghiệm viên - đồng thời có khả năng nhận biết các dấu hiệu để có thể được cấp bằng nhanh chóng và chắc chắn.

Tổ chức Xếp hạng Nhãn hiệu thế giới

(World Trademark Review)