TỔNG HỢP CÁC QUY CHẾ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

TỔNG HỢP CÁC QUY CHẾ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

701

Danh sách và link tải về các Quy chế Sở hữu công nghiệp

Nguồn: website Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

https://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/quy-che

 

Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế (Tải về tại đây)

Quy chế thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (Tải về tại đây)

Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN (Tải về tại đây)

Quy chế về hoạt động tư vấn trong giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp (Tải về tại đây)

Quy chế thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền SHCN (Tải về tại đây)

Quy chế thẩm định hồ sơ đơn yêu cầu cấp lại, sửa đổi, gia hạn, duy trì và chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ (Tải về tại đây)

Quy chế Tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Cục Sở hữu trí tuệ (Tải về tại đây)

Bình luận: