TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

958

Nguồn: Website Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

https://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/van-ban-phap-luat-quy-che

 

ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

STT

Tên Văn bản

Liên kết/Tải về

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
 
     1

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)

Liên kết/Tải về

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)

 

B.1

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

 

1

Công ước Stockholm về việc thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 

Liên kết/Tải về

2

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Liên kết/Tải về

3

Hiệp ước hợp tác sáng chế 

Liên kết/Tải về

4

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Liên kết/Tải về

5

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Liên kết/Tải về

6

Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới

Liên kết/Tải về

7

Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

Liên kết/Tải về

8

Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng

Liên kết/Tải về

9

Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép trái phép

Liên kết/Tải về

10

Công ước Brussel về phân phối tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa truyền qua vệ tinh

Liên kết/Tải về

B.2

Các điều ước quốc tế khác

 

1

Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế

Liên kết/Tải về

2

Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế

Liên kết/Tải về

3

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp

Liên kết/Tải 

4

Hiệp ước luật nhãn hiệu

Liên kết/Tải về

5

Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu

Liên kết/Tải về

6

Thỏa ước Vienna về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu

Liên kết/Tải về

7

Hiệp định Lisbon về bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ

Liên kết/Tải về

8

Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Liên kết/Tải về

9

Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế cho kiểu dáng công nghiệp

Liên kết/Tải về

10

Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả

Liên kết/Tải về

11

Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm

Liên kết/Tải về

Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

 

1

Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ 

Liên kết/Tải về

2

Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN- Australia- New Zealand (phần sở hữu trí tuệ) 

Liên kết/Tải về

 D

Hiệp định giữa Việt Nam và các đối tác

 

1

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (các quy định về sở hữu trí tuệ)

Liên kết/Tải về

2

Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (các quy định về sở hữu trí tuệ) 

Liên kết/Tải về

3

Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (các quy định về sở hữu trí tuệ) 

Liên kết/Tải về

4

Hiệp định Việt Nam - Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

Liên kết/Tải về

5

Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (các quy định về sở hữu trí tuệ) 

Liên kết/Tải về

   6

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile (các quy định về sở hữu trí tuệ)

Liên kết/Tải về

7

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (các quy định về sở hữu trí tuệ)

Liên kết/Tải về

8

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu (các quy định về sở hữu trí tuệ)

Liên kết/Tải về

 

BỘ LUẬT, LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

STT

Số văn bản

Ngày ban hành

Tên gọi/Trích yếu

Liên kết/Tải về

 

1

50/2005/QH11

29/11/2005

Luật Sở hữu trí tuệ

Liên kết/Tải về

 

2

36/2009/QH12

19/06/2009

Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)

Liên kết/Tải về

 
 

3

101/2015/QH13

27/11/2015

Bộ luật Tố tụng Hình sự 

Liên kết/Tải về

 

4

92/2015/QH13

27/11/2015

Bộ Luật Tố tụng Dân sự 

Liên kết/Tải về

 

5

100/2015/QH13

27/11/2015

Bộ luật Hình sự

Liên kết/Tải về

 

6

12/2017/QH14

20/06/2017

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Liên kết/Tải về

 
 

7

15/2012/QH13

20/6/2012

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Liên kết/Tải về

 

8

54/2014/QH13

23/06/2014

Luật Hải quan

Liên kết/Tải về

 

9

29/2013/QH13

18/06/2013

Luật Khoa học và Công nghệ

Liên kết/Tải về

 

10

23/2018/QH14

12/6/2018

Luật Cạnh tranh 

Liên kết/Tải về

 

11

36/2005/QH11

14/06/2005

Luật Thương mại 

Liên kết/Tải về

 

12

68/2014/QH13

26/11/2014

Luật Doanh nghiệp 

Liên kết/Tải về

 

13

67/2006/QH11

29/06/2006

Luật Công nghệ thông tin 

Liên kết/Tải về

 

14

07/2017/QH14

19/6/2017

Luật Chuyển giao công nghệ 

Liên kết/Tải về

 

15

21/2008/QH12

13/11/2008

Luật Công nghệ cao 

Liên kết/Tải về

 

16

67/2014/QH13

26/11/2014

Luật Đầu tư 

Liên kết/Tải về

 

17

26/2008/QH12

14/11/2008

Luật Thi hành án dân sự 

Liên kết/Tải về

 

18

19/2012/QH13

20/11/2012

Luật Xuất bản

Liên kết/Tải về

 

19

42/2019/QH14

14/06/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm, luật Sở hữu trí tuệ

Liên kết/Tải về

 

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

https://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/nghi-inh

STT Tên Văn bản Liên kết/Tải về
A Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ  
1    Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp  Liên kết/Tải về
2    Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.  Liên kết/Tải về
3    Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ  Liên kết/Tải về
4    Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ  Liên kết/Tải về
5    Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan Liên kết/Tải về
6    Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng  Liên kết/Tải về
   Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp Liên kết/Tải về
   Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Liên kết/Tải về
9    Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Liên kết/Tải về
10   Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật Liên kết/Tải về
11    Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn  Liên kết/Tải về
12      Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản khác Liên kết/Tải về
B Các Nghị định khác liên quan đến sở hữu trí tuệ  
1    Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến  Liên kết/Tải về
2    Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Liên kết/Tải về
3    Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Liên kết/Tải về
4    Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Liên kết/Tải về
5    Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Liên kết/Tải về
6     Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Liên kết/Tải về
7    Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Liên kết/Tải về

 

THÔNG TƯ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

STT Tên Văn bản Liên kết/Tải về
A    Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ  
1 · Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 năm 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp  Liên kết/Tải về
2 · Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31 năm 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

Liên kết/Tải về

Phụ lục

3 · Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 năm 7 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 

Liên kết/Tải về

Phụ lục

4

· Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 năm 06 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013  

Liên kết/Tải về

Phụ lục

4a Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN ngày 29/12/2017 xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN qua 04 lần sửa đổi, bổ sung Liên kết/Tải về
5 · Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp  Liên kết/Tải về
6 · Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27 tháng 03 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 

Liên kết/Tải về

Phụ lục

7 ·  Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp  Liên kết/Tải về
8 ·  Thông tư số 263/2016/TT- BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Liên kết/Tải về
9 · Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng Liên kết/Tải về
10 · Thông tư 41/2009/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng

Liên kết/Tải về

Phụ lục

11 · Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp Liên kết/Tải về
12 · Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả Liên kết/Tải về
13 · Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Liên kết/Tải về

Phụ lục

14 · Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông  quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông Liên kết/Tải về
15 · Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Liên kết/Tải về

Phụ lục

B Các thông tư khác liên quan đến sở hữu trí tuệ  
1 · Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Liên kết/Tải về

Phụ lục

2 · Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Liên kết/Tải về
3 · Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Liên kết/Tải về
4 · Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 03 tháng 04 năm 2008 của  Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân  Liên kết/Tải về
5 · Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ  Liên kết/Tải về
6 · Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ Liên kết/Tải về

 

 

 

 

 

 

Bình luận: