Ưu đãi thuế cho dự án đầu tư trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo

Ưu đãi thuế cho dự án đầu tư trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo

763

Việt Nam không hề tụt hậu trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0. Báo cáo của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố chiều 20/9 ghi nhận Việt Nam xếp thứ 44 trên 132 quốc gia và nền kinh tế. Với thứ hạng 44/132 Việt Nam giữ vị trí số một trong nhóm ba quốc gia đổi mới theo nhóm thu nhập, xếp trước Ấn Độ và Ukraine. Việt Nam là một trong 4 quốc gia có thu nhập trung bình được WIPO đánh giá là đang bắt kịp đà tăng chỉ số đổi mới sáng tạo của thế giới.

Việt Nam đã sớm xác định phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, theo đó các dự án đổi mới sáng tạo cũng dần trở thành đối tượng được quan tâm hàng đầu. Đặc biệt Nghị định số 31/2021 được ban hành ngày 26/03/2021 đã đặt ra khuôn khổ chính sách cụ thể, quy định về ưu đãi và hỗ trợ rất có ý nghĩa cho hoạt động đổi mới sáng tạo, trong đó ưu đãi thuế là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm.

Với chính sách ưu đãi thuế cho các dự án đổi mới sáng tạo, mặc dù trong ngắn hạn sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách, nhưng về dài hạn sẽ giúp các dự án đổi mới nâng cao năng lực tích lũy, năng lực cạnh tranh qua đó thúc đẩy kinh tế phát triển và tạo ra “hiệu ứng lan tỏa” về đổi mới và sáng tạo cho toàn bộ nền kinh tế, góp phần nâng cao vị thế của đất nước.

Các dự án đổi mới sáng tạo sẽ được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về miễn/ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2013, cụ thể như sau:

- Về thuế suất: giảm 5% thuế suất, tối đa không quá 37,5 năm và không vượt quá thời hạn của dự án đầu tư.

- Miễn/giảm thuế: không quá 6 năm, và giảm 50% thuế phải nộp tối đa không quá 13 năm tiếp theo (Khoản 1(a) Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp).

Các ưu đãi về thuế góp phần mở ra những cánh cửa mới để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

IPAC IP.,JSC

Tổng hợp: Thu Hà

 

Nguồn:

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Nghị định số 31/2021 được ban hành ngày 26/03/2021

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14

 

Bình luận: