Việt Nam đồng ý chuyển giao công nghệ vắc xin COVID-19 của Nga và Mỹ

Việt Nam đồng ý chuyển giao công nghệ vắc xin COVID-19 của Nga và Mỹ

29

Bình luận: