Nhận định của chuyên gia

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trong môi trường Internet

05

th.08

Việc bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trong môi trường Internet là rất cần thiết. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trên Internet thường gặp ở Việt Nam: * Xâm phạm về quyền nhân thân của tác giả. * Xâm phạm quyền tài sản của tác giả.

Vấn đề bản quyền phim Trạng Tí?

11

th.05

Tôi vẫn đi xem “Trạng Tí” và đây là cảm nhận tổng quan của tôi về bộ phim:  có cả điểm cộng và điểm trừ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về vấn đề bản quyền của bộ phim này. IPAC  Nguồn ảnh: vnexpress.net và internet

Vietnam - 2019 Review - Sailing to the Ocean - IP considerations for Vietnamese enterprises

24

th.07

Author: Founder of IPAC - Ms. Hai Anh Nguyen Vietnam has achieved positive results – the economy still performed well in 2019 with GDP increased by more than 7.0 per cent despite of the global crisis.