SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI NGƯỜI NỔI TIẾNG

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI NGƯỜI NỔI TIẾNG

474

Bạn có thể tự chủ động giới thiệu một sản phẩm hay dịch vụ cho bạn bè và người hâm mộ, hay thực hiện quảng cáo sản phẩm, dịch vụ và nhận thù lao qua hợp đồng với các nhãn hàng.

Nhưng nếu bạn là người nổi tiếng hay người có ảnh hưởng, bạn có thể đối mặt với các rủi ro xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cao hơn những người khác - hãy cân nhắc yếu tố giảm thiểu rủi ro pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Rủi ro pháp lý về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hành vi xâm phạm quyền:

- mua bán, nhập khẩu, tàng trữ để bán, quảng cáo để bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, hàng lậu không rõ nguồn gốc,

- đưa thông tin sai sự thật về đặc tính và nguồn gốc của các sản phẩm và dịch vụ mang nhãn hàng đã có uy tín,

- sử dụng các hình ảnh, âm nhạc và nội dung có bản quyền của người khác mà không xin phép trong khi thực hiện quảng cáo nhãn hàng…

Bạn có thể tự chủ động thực hiện hay thực hiện theo hợp đồng mà bạn có thể không biết nhãn hàng đang hay có nguy cơ xâm phạm quyền của người khác.

Các yếu tố liên quan đến Nhãn hàng mà bạn giới thiệu hay quảng cáo có tác động tỷ lệ thuận với uy tín và hình ảnh của bạn:

  1. Chất lượng và uy tín của sản phẩm và dịch vụ
  2. Nội dung quảng cáo và bản chất sản phẩm/dịch vụ

Cần lưu ý tầm ảnh hưởng của bạn và đối tượng người tiêu dùng được bạn thúc đẩy hành vi tiêu dùng sẽ quyết định số lượng người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi hành vi của bạn và hậu quả pháp lý

Các câu hỏi cần cân nhắc trước khi bạn giới thiệu hay quảng cáo Nhãn hàng:

  1. Hiểu biết và trải nghiệm thực sự của bạn với sản phẩm và dịch vụ mang Nhãn hàng
  2. Nhãn hàng có được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hay chưa?
  3. Nhãn hàng có đang vướng tranh chấp về quyền sở hữu trí tuê với người khác không?
  4. Các thỏa thuận hay cam kết về quyền sở hữu trí tuệ giữa bạn với Nhãn hàng và các bên liên quan
  5. Các hậu quả pháp lý khi bạn liên quan đến các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và phương án xử lý

Tham khảo:

https://ipac.vn/toa-an-my-nhung-nguoi-co-anh-huong-co-the-phai-doi-mat-voi-trach-nhiem-phap-ly-ve-vi-pham-nhan-hieu

Bình luận: